Sushi mix small (16 pcs)

-Rainbow roll 4 pcs
-Dynamite 4 pcs
-Ebi fry roll 4 pcs
-Shrimprock 4 pcs

28.50

16 stuks sushi

Strijp-S gesloten tijdens Koningsdag

Sushi box 32 stuks €45,50

(ongeveer 2 personen)

Sushi + small bites €60

(ongeveer 3 personen)

Sushi + small bites XL €120,00

(ongeveer 6 personen)